Rubriky
Pravidlové okénko

Glorious Triumph

Dnes si opět dáme kartu z čerstvého rozšíření (tentokrát Morgwaeth’s Blade-coven) a její ne-úplně jasný vliv na některé ostatní karty.

Karta Glorious Triumph je reakcí a říká, že pokud váš bojovník vyřadí sousedícího nepřítele, pak bude vaše warbanda považována, že drží o jeden objective navíc (a to buď do konce kola, nebo do okamžiku, kdy byl tento bojovník vyřazen z boje).

Karta Glorious Triumph

Jenže zde máme trochu problém, protože text karty říká, že ten objective drží warbanda a nikoliv příslušný bojovník. Selskou logikou by to asi měl být on, ale text nic takového neříká. Text říká, že objective drží celá warbanda.

Vedle toho pak máme již delší dobu platnou kartu Uncontested, která se skóruje, pokud warbanda hráče drží alespoň dva objectivy a žádný nepřátelský bojovník nedrží žádný objective. K delikátní situaci dojde v okamžiku, kdy takovou kartu zahraje protihráč toho, který předtím zahrál Glorious Triumph.

Komunita WU na Vassalu se shodla na tom, že přednost má psaný text, který je třeba brát doslovně — takže pokud by k takové nebo podobné situaci došlo, pak výše uvedený bojovník z reakce Glorious Triumph žádný objectiv nedrží, jelikož karta nic takového neuvádí. Pokud by tedy v takové situaci protivník zahrál Uncontested, může ho pořád úspěšně zaskórovat, pokud žádný hráčův model nestojí na žádném objectivu, i když warbanda jeden objective drží díky kartě Glorious Triumph.

Jedná se zatím o dohodu komunity, vhodné bude, pokud karta Glorious Triumph bude oFAQována.