Rubriky
Pravidlové okénko

Bold Conquest

Karta Bold Conquest pochází z Gift Packu a tak na ni narazíme jen u hráčů, kteří si Gift Pack koupili. Je to ovšem velmi silná karta a pokud hrajete za Wild Hunt, Rippa’s Snarlfangs nebo nějakou jinou warbandu, která chce agresivně útočit a má dostatečný pohyb, je tato karta automatickou volbou do balíčku.

Podívejme se ale na situace, jak/kdy ji skórovat. Základní skórování je jednoduché — nacharguji tak, abych svůj pohyb zakončil na objective hexu, poté provedu útok a mám splněno, můžu skórovat.

To ale není jediná možnost jak ji skórovat. Všimněte si, že na kartě druhá podmínka uvádí, že leader drží objectiv — ne že zakončil chargovací pohyb na objectivu.

A upřesňuje to i čerstvý FAQ — pokud leader provede charge a po útoku se pushne na objectiv například kartou Duellist Speed, stále lze Bold Conquest zaskórovat.

To samozřejmě vzbuzuje otázku — jak tomu bude v opačném případě: tedy leader provede charge, pohybem skončí na objectivu, provede útok a potom se posune pomocí Duellist Speed, tedy již na objectivu stát nebude.

Zde máme nejasno, žádný FAQ k této věci neexistuje a perou se zde dvě věci proti sobě:

  • na jedné straně pravidla říkají, že se skórují veškeré Surge karty, jejichž podmínka byla splněna během aktivace a to i v případě, kdy nyní již tato podmínka splněna není
  • jenže na druhé straně karta Bold Conquest se skóruje okamžitě po aktivaci a druhá uvedená podmínka používá formu is holding. V angličtině forma be+ing označuje stav, který platí právě v tomto okamžiku — tedy tato podmínka by měla být splněna v tom okamžiku, kdy je karta skórována. Všimněte si, že narozdíl od druhé podmínky na kartě používá první podmínka minulý čas.

Dle mého názoru by se pro Bold Conquest měla aplikovat varianta druhá a to z důvodů, které jsou uvedeny v příslušném bodě. Leader musí držet objective v okamžiku skórování karty — nestačí, pokud ho držel dříve a nyní už nedrží. Aby měla přednost první varianta, musela by druhá podmínka znít held objective a ne is holding objective (immediately after activation).

Rozhodně by bylo bezva, kdyby tento případ dostal svou oficiální odpověď v budoucím FAQu.