Rubriky
Pravidlové okénko

Inspirace u Skavenů

Dnes se podíváme na nová upřesnění ohledně skavenů a obě se týkají inspirace. Nejprve FAQ obsahuje upřesnění, jak přesně k inspiraci u skavenů dochází.

Každý skaven je inspirován tehdy, když je vybrán (chosen) nějakou ploy kartou. Bojovník je vybrán kartou pouze tehdy, pokud karta obsahuje slovo vybrat (choose), řekne vám, že máte vybrat jednoho nebo více svých bojovníků a vy příslušného skavena vyberete.

Například, pokud hrajete kartu Confusion, tak ta říká, že máte vybrat dva sousedící bojovníky. Pokud je kterýkoliv z nich skaven, stane se inspirovaným. Naproti tomu při zahrání karty Aversion to Death, bojovník, kterého posunete, nebude inspirován, jelikož karta neobsahuje slovo ‚choose‘. Podobně při zahrání karty Lifesurge se žádný člen bandy nestane inspirovaným, jelikož ani tato karta neobsahuje slovo ‚choose‘.

Skaven je inspirován až poté, co je plně vyhodnocen zahraný ploy. Ne během něho, ale hned po jeho skončení.

Tedy při zahrání ploye s okamžitým účinkem, například Sidestep, bude skaven inspirován hned po jeho dokončení (hned poté, co jste skavena posunuli).

Při zahrání ploye, jehož účinek trvá až do nějakého okamžiku, bude skaven inspirován až po úplném vyhodnocení ploye. Například při zahrání Whip Into a Frenzy bude skaven inspirován až po dokončení útočné akce, kterou karta posiluje.

V případě ploye, který poskytuje trvalý efekt, například Rocksnake Toxin, je považováno, že ploy je vyhodnocen okamžitě, tedy i skaven je inspirován okamžitě.

Pokud je ploy zahrán jako reakce během jiné akce, superakce nebo aktivace, například Countercharge, pak se skaven stane inspirovaným až po dokončení celé akce, superakce nebo aktivace.

A nyní dva specifické případy:

  • Při zahrání ploye Momentary Boldness se skaven stane inspirovaným až poté, co dokončí charge, který mu karta umožní.
  • Skaven vybraný (chosen) kartou There Are Always More se stane inspirovaným, ačkoliv v okamžiku vybrání byl vyřazen z akce.